Izakaya

Sousaku Obanzai Juju

  • 1_sousaku-obanzai-juju.jpg
1_sousaku-obanzai-juju.jpg
Katayamazu Onsen Area

Sousaku Obanzai Juju

ADDRESS: 101-12 A, Katayamazu-Onsen, Kaga, 922-0412 Ishikawa
TEL: 0761-74-1340